Svet-Stranek.cz
Farmaceutické produkty Pharma Future, London

Klinické studie:ortho 3000, přípravky pro zdravé klouby, zdravotnické obory, doplňky stravy.

Klinické studie

 Enzyme – problematika ochrany kapslí při průchodu kyselým prostředím žaludku
V probiotické směsi Actimedix Proteo-sytemic komplex je obsažena směs koncentrovaných fungálních enzymů. Použití vstupních enzymů s vysokou aktivitou umožňuje primární balení do rostlinných želatinových tobolek vel.“3“. Tím je, (oproti tabletám), zajištěna absence jakýchkoliv pomocných látek zatěžujících GIT.
Fungální enzymy na rozdíl od enzymů animálního původu vykazují větší stabilitu při průchodu kyselým prostředím žaludku. Průchod žaludkem je usnadněn rovněž použitím rýžových otrub jako plnící látky. Rýžové otruby (kromě prebiotického přínosu) vytvoří po zavlhčení vazkou hmotu, která se podílí na ochraně enzymatického obsahu a podporuje postup do tenkého střeva. Expozice enzymů na konci etapy průchodu žaludkem zajišťuje jejich biologickou dostupnost v tenkém střevě.
Působení enzymů a zajištění jejich aktivity bylo prokázáno testováním v modelu gastrointestinálního traktu TNO v Nizozemí

PROTEOLYTICKÁ ENZYMOTERAPIE

Co jsou enzymy?
Jednoduché či složité bílkoviny s katalytickou aktivitou
Enzymy
řídí metabolické reakce
tvoří nejpočetnější skupinu bílkovin
nejjednodušší bakteriální buňky obsahují až 3 000 různých enzymů
ovlivňují rychlost reakcí, aniž by přitom ovlivňovaly rovnováhu (tj. výtěžek reakcí)
Druhy enzymů
Dle substrátů, které jsou schopny enzymy zpracovávat se enzymy dělí například na tyto skupiny
Proteázy – štěpící proteiny/bílkoviny
Lipázy – štěpící tuky
Amylázy – štěpící škroby
Dle reakcí jsou děleny enzymy
oxidoreduktázy katalyzující oxidačně/redukční rce
transferázy přenášející funkční skupiny
hydrolázy katalyzující hydrolýzu chemických vazeb
lyázy štěpící chemické vazby jiným způsobem než hydrolýzou či redoxní reakcí
izomerázy katalyzující isomerizační reakce
ligázy spojující dvě molekuly kovalentní vazbou

Enzymatické reakce
•skupina enzymů, které štěpí proteiny
•patří do třídy hydroláz
•hydrolyzuje peptidické vazby aminokyselin, pomocí kterých aminokyseliny drží v peptidickém řetězci
Proteázy
•enzym ze skupiny hydroláz, rozkládající tuky na glycerol a mastné kyseliny (na absorbovatelnou formu)
•řídí množství syntetizovaného tuku, zajišťuje redukci tukové zásoby a v dostatečném množství je schopna pomoci při jeho spalování
Lipázy
•zajišťují štěpení škrobů (polysacharidů) na jednodušší cukry
•amylázy patří mezi hydrolázy
•-amyláza je produkovaná slinnými žlázami
Amylázy
Proteázy
Štěpí bílkoviny
Pepsin
Trypsin
Chymoptrypsin
Papain
Bromelain
Pozn.: můžete se setkat s pojmem „pancreatin“ což je skupina enzymů produkovaných pankreatem (slinivkou) a zároveň obchodně vyráběná směs enzymů – trypsinu, lipázy a amylázy
Lipázy
rozkládají tuky
Tři druhy:
1)Vylučované do trávící soustavy (žlázy pod jazykem a pakreatické)
2)Ve tkáních
a)Lysosomální
b)Endotheliální
c)Intracelulární
3)V mléce
Amylázy
štěpí škroby
-amyláza – lidská -amyláza – mikrobiální -amyláza – intracelulární
Katalytická aktivita enzymu
Katalyzátor – látka vstupující do chemické reakce měnící reakční rovnováhu a při tom z ní vystupuje nezměněná
Urychlovače nebo zpomalovače reakcí
Nemění rovnovážný stav, ale snižují aktivační energii
Vlastnosti enzymů jsou dány trojrozměrnou strukturou danou při jejich syntéze
Trojrozměrná struktura je určena složením enzymu, jeho částmi a způsobem jakým je syntetizován
Trojrozměrnou strukturou je určeno spektrum reakcí a substrátů, které je schopen enzym ovlivňovat
Katalytická aktivita enzymu
Schopnost katalyzovat reakce je vyjádřena katalytickou aktivitou enzymu – enzymatickou aktivitou
Enzymatická aktivita je množství substrátu přeměněného enzymem za jednotku času za standardizovaných podmínek
Jednotkou enzymatické aktivity jsou dle různých standardů např.:
USP dle US lékopisu
F.I.P. dle organizace International Pharmaceutical Federation
FCC HUT, PU, F.I.P.
Jednotky enzymatické aktivity
F.I.P.
1 F.I.P. jednotka je takové množství enzymu, které přemění substrát o množství 1 mmolu za jednu minutu
Metodika měření
Enzymatická aktivita v F.I.P. je měřena dle vzorce
Y (F.I.P.)= (A x B)/C
Kde A je naměřená aktivita enzymu (za stand.podm.)
B je naměřená aktivita standardu F.I.P. (za stand.podm.)
C je hodnota F.I.P. uvedená na standardu F.I.P.
Jednotky enzymatické aktivity
FCC HUT
1 HUT jednotka je taková aktivita enzymu, které přemění substrát o koncentraci 1,1 mg/ml za jednu minutu na tyrosin (měřena absorbance na tyrosin při 272 nm)
Metodika měření
Enzymatická aktivita v HUT je měřena dle vzorce
Y (HUT)= (A x B)/C
Kde A je naměřená aktivita enzymu (za stand.podm.)
B je naměřená aktivita standardu HUT (za stand.podm.)
C je hodnota HUT uvedená na standardu FCC HUT
Co je důležité u proteolytických enzymatických preparátů?
Celková proteolytická aktivita
Co dále přípravek obsahuje
Je řešena aktivace metabolismu, odbourávání proteinových zbytků a aminokyselin po rozštěpení enzymy?
Vznikají další látky zatěžující játra a je potřeba dále podpořit jejich fukci
Řešíme-li rychlé odbourávání proteinů (otoků, krevních sraženin), je potřeba k problematice přistupovat komplexně
Celková proteolytická aktivita 1 tableta H-protect Enzym -
100 800 F.I.P.
Konkurence - 570 F.I.P.
Co dále přípravek obsahuje
H-protect Enzym
Další účinky přípravku
Je problematika přípravkem řešena?
Aktivace metabolismu
Ano
Hepatoprotekce
Ano
Zrychlení jaterní aktivity
Ano
Antioxidanty/ochrana před ROS
Ano
Cévní propustnost
Ano
Ochrana před zanášením cév
Ano
Konkurence
Aktivace metabolismu
Ne
Hepatoprotekce
Ne
Zrychlení jaterní aktivity
Ne
Antioxidanty/ochrana před ROS
Ne
Cévní propustnost
Ano
Ochrana před zanášením cév
Ne
Shrnutí
H-Protect Enzym
Proteolytické enzymy
Aktivita 100 800 F.I.P.
Lipolytické enzymy
Aktivita 10 080 F.I.P.
Aktivace metabolismu
Hepatoprotekce
Zrychlení jaterní aktivity
Antioxidanty/ochrana před ROS
Cévní propustnost
Ochrana před zanášením cév
Konkurence
Proteolytické enzymy
Aktivita 570 F.I.P.
Amylolytické enzymy
Aktivita 4030 F.I.P.
Lipolytické enzymy
Aktivita 4525 F.I.P.
Rutin
Normalizace propustnosti cév
Příklad přepočtu
Proteázy (HUT)
1 F.I.P. = 62,50 USP, kde 1 USP = HUT/0,61
25 000*0,61/62,5 = 244 F.I.P.
Proteázy (FCC PU)
1 F.I.P. = 0,5 GDU, kde 0,067 GDU = 1 FCC PU
750 000*0,067/0,5 = 100 500 F.I.P.
Lipázy (FCC F.I.P.)
1 F.I.P. = 1USP, kde 1 USP = 1/6,3 LU a 1 FCC F.I.P. = 4 LU
400*4*6,3 = 10 080 F.I.P.
návštěvníků stránky
celkem24 795
tento týden84
dnes12